การใช้คุกกี้ของ ก.ล.ต.
คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมวางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ได้ถูกใช้อย่างมากมาย เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งเก็บข้อมูลให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ตารางด้านล่างนี้แสดงคุกกี้และวัตถุประสงค์การใช้งานของคุกกี้แต่ละชนิด ที่ ก.ล.ต. ใช้
คุกกี้
ชื่อ
วัตถุประสงค์การใช้งาน
Universal Analytics (Google)
_ga
_gali
_gat
_gid
คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ก.ล.ต. ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลจัดทำรายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Google
จะเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ทุกเวลา โดยการกดที่ไอคอน “C” บนหน้าเว็บไซต์ จากนั้น เลื่อนปุ่ม เพื่อเลือก “เปิด” หรือ “ปิด” แล้ว คลิก “บันทึกและปิด” โดยคุณอาจต้อง refresh หน้าจออีกครั้ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณทำงาน

นอกจากนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้คุณควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราว์เซอร์เอง หากคุณต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้
สามารถดูได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org
ค้นหาวิธีการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ได้จากลิงก์เหล่านี้
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

สำหรับเบราว์เซอร์อื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์นั้น หากคุณไม่ต้องการให้ Google Analytics ติดตามข้อมูลคุณในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณเยี่ยมชม โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout